Správa nemovitostí Beroun - logo Správa nemovitostí Beroun

Nabízíme

Naším cílem je Vaše spokojenost a maximální pohodlí

Jako společenství vlastníků jednotek máte určitě spoustu starostí.
My vám od nich pomůžeme.

Ekonomika a administrativa
 • Evidence bytových jednotek, nebytových jednotek, garážových stání a dalších prostor v domě
 • Vedení evidence vlastníků jednotek a osob vlastníkem v bytě nahlášených
 • Stanovení záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domů ve spolupráci se zástupci SVJ
 • Vyhotovení a evidence předpisů záloh na služby, včetně změn předpisu v souvislosti se změnou počtu osob v domácnosti
 • Zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků jednotek vybírány
 • Kontrola úhrad za služby, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • Přehled dlužníků záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domu
 • Příprava podkladů pro vymáhání dlužných plateb
 • Vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, návrhy úsporných opatření
 • Vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku
 • Zpracování vyúčtování služeb spojených se správou, provozem a opravami domu 1x ročně
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z předepsaných záloh
 • Příprava podkladů pro provedení samoodečtů poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • Evidence smluv s jednotlivými dodavateli služeb vč. pojištění
 • Poradenská činnost pro vlastníky a orgány SVJ
 • Sledování plnění vyplývající z platné legislativy
Technická správa
 • Zajišťování smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plyn, voda, teplo, TUV, provoz výtahů, STA atp.)
 • Hlídání termínů revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení ve spravovaném domě
 • Zajišťování povinných kontrol, zkoušek a revizí elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, hydrantů, hasicích přístrojů a dalšího technického zařízení spravovaného domu v souladu s příslušnými platnými předpisy
 • Zajištění odstranění závad zjištěných při povinných kontrolách, zkouškách a revizích ve spol. prostorách domu
 • Sestavení ročního plánu revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení
 • NONSTOP smluvní havarijní služba – záchranná technická služba (7 dní v týdnu 24 hod.)
 • Zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu v souladu s pokyny SVJ
 • Zajištění montáže a pravidelného ověřování poměrových měřidel v bytech a společných prostorech
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu
 • Archivace technické a provozní dokumentace k nemovitostem po dobu správy
 • Zajištění desinfekce a deratizace společných prostor domu
Vedení účetnictví
 • Vedení kompletního podvojného účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta, včetně kontroly převzatých účetních dokladů
 • Předkládání údajů o příjmech a výdajích domu dle potřeb statutárního orgánu SVJ
 • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur a dokladů předávaných do účetnictví SVJ
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
 • Vypracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Odeslání kopie schválené účetní závěrky na rejstříkový soud k založení do Sbírky listin
Extra služby
 • Účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
 • Podpora orgánů klienta při přípravě shromáždění, navržení programu, textace pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti, zajištění přípravy a zpracování hlasování, vyhotovení zápisu ze shromáždění
 • Pravidelná fyzická kontrola technického stavu domu 1x za měsíc naším technikem spočívající zejména v následujících činnostech (domovnická činnost):
  • kontrola osvětlení a nouzového osvětlení společných prostor včetně výměny a likvidace žárovek/ zářivek
  • kontrola a seřízení samozavíračů, promazání klik a zámků, seřízení nášlapných aretací dveří, drobné opravy těsnění dveří apod.
  • kontrola funkčnosti a drobná údržba dalších existujících zařízení společných prostor
  • evidence požadavků na opravy a přenášení těchto požadavků k výboru objektu
 • Zajištění vedení a vypracování podkladů pro vyplácení mezd členům výboru SVJ
 • Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • Asistence při uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání s osobami určenými klientem a dle jeho pokynů
 • Zajištění zápisu změny výboru v Obchodním rejstříku
 • Zajištění výběrových řízení pro různé dodavatele služeb, oprav a rekonstrukcí
 • Zajištění technické, smluvní a provozní dokumentace v případě nedoložení výborem SVJ při převzetí domu do správy
 • Zajištění údržby a oprav společných částí domu nad rámec pravidelné technické správy
 • Zajištění rekonstrukcí společných částí a zařízení domu, okolních pozemků
 • Zajištění znaleckých a odborných posudků
 • Zajištění individuálních oprav a úprav v bytech vlastníků a nájemníků

Reference spravovaných domů

V současné době spravujeme na Berounsku a v Praze více jak 1500 bytových a nebytových jednotek. Níže jsme pro Vás vybrali reference některých spravovaných domů.
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Duslova, Beroun
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Eberlova, Praha
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Farčina, Zdice
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Na Veselou, Beroun
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Nepilova, Beroun
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Nepilova, Beroun
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Štulovna, Beroun
RD 4+kk, 120m2, Králův Dvůr - Máchovna
Na Golfu, Beroun

Ceník služeb

Nechte si od nás zcela zdarma a nezávazně spočítat, na kolik přijde správa Vašeho domu
Základní balíček
 • ekonomická správa
 • administrativa
 • vedení účetnictví
Od 135 Kč měsíčně za jednotku
Komplexní balíček
 • ekonomická správa
 • administrativa
 • vedení účetnictví
 • technická správa
Od 195 Kč měsíčně za jednotku

O nás

Zabýváme se komplexními službami v oblasti správy budov pro společenství vlastníků jednotek na Berounsku a v Praze. Správa budov a nemovitostí zahrnuje celkové zajištění všech souvisejících služeb – účetní, technický, ekonomický, právní i daňový servis včetně dalších služeb.

Cílem našich aktivit je poskytovat komplexní služby s minimální osobní účastí vlastníků jednotek. To vše pro Váš maximální komfort.

Jsme zkušení a víme, co děláme

Reality jsou naší doménou již od roku 1994. Díky tomu máme bohaté zkušenosti a know-how, které s úspěchem využíváme při efektivní správě vaší nemovitosti. V našem týmu najdete řadu odborníků na konkrétní oblasti, kteří svou práci dělají dlouhodobě a na 100%.

Nejsme one man show, ale ani velká nadnárodní firma

Nabízíme efektivní řešení za rozumné peníze. S klienty komunikujeme napřímo, neschováváme se za zákaznická centra.

Zakládáme si na přátelském přístupu

Víme, že základem je spokojený klient a tomu podřizujeme i náš přístup a naše jednání.

Lokální řemeslníci

K zajištění bezproblémového chodu vašeho domu navíc využíváme řemeslníky a dodavatele z vašeho okolí. Tím, že jste s námi, podporujete své okolí!.

Kontaktujte nás

email:
Správa nemovitostí Beroun - logo
Domov - správa nemovitostí Na Příkopě 1 Beroun, 266 01
Tel.: +420 311 249 991 E-mail: info@domov-sprava.cz Havarijní dispečink: +420 608 036 566